Nazwa uczestnika: InServ Sp. z o. o. Sp. k.
Adres www: www.inserv.com.pl

NIP: 7831750954
Numer certyfikatu: 01355

Data przystąpienia do programu: 06.02.2020
Status w programie: Zweryfikowany, aktywny