Nazwa uczestnika: Yzer - Łukasz Wudyka

NIP:  5130096722

 

Numer certyfikatu: 03526/2021

Data przystąpienia do programu: 26.08.2021

 

Status w programie: Zweryfikowany, aktywny