Nazwa uczestnika: SPEAKINGO

NIP:  7542628253

 

Numer certyfikatu: 03533/2021

Data przystąpienia do programu: 16.09.2021

 

Status w programie: Zweryfikowany, aktywny