Pomoc

Najczęściej zadawane pytania:

Kto może ubiegać się o Laur Zaufania? Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polski i spełniający wymagania zamieszczone w regulaminie programu. Nie certyfikujemy podmiotów zagranicznych, ani nie wystawiamy faktur dla podmiotów zagranicznych.

Jak długo ważny jest certyfikat? Bezterminowo jeśli są spełnione warunki opisane w regulaminie. Uczestnik programu może posługiwać się materiałami z logiem Laur Zaufania, oraz wizytówką Programu.

Co się dzieje z moimi danymi osobowymi podanymi w formularzu? Dane trafiają do bazy naszych kontrahentów i są wyłącznie wykorzystywane do komunikacji z klientem, oraz do realizacji zamówionych usług.

Kiedy otrzymam zaświadczenie w formie wydrukowanej i elektronicznej? Po złożeniu zamówienia i dokonania opłat, zaświadczenie w wersji elektronicznej nawet w 48h. Czas dostawy wersji wydrukowanej do 7 dni roboczych wraz z fakturą VAT którą dostarczamy za pośrednictwem kuriera DPD. Wyjątkiem stanowią okoliczności niezależne od nas, którę mogą wydłużyć ten proces. 

Jakie informacje mogą znaleźć się na zaświadczeniu? Nazwa firmy lub nazwa firmy z imieniem i nazwiskiem. Na prośbę możemy zamieścić dane adresowe, lub inne dane związane z firmą (adres strony www, logo firmy).

Czy jest możliwa wysyłka certyfikatu za pobraniem? Nie, wymagamy wpłaty całej należności przed wysyłką na podstawie faktury PRO-FORMA.

 

 

Laur zaufania