Zgłoszenie do programu

Lista zgłoszenia  Wypełnij zgłoszenie on-line

Wypełnij pola
Podaj pełną nazwę firmy
Podaj ulicę i nr lokalu/domu
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość prowadzonej działalności

Zgłoszenie i weryfikacja firmy online bezpłatnie.

KOSZT UZYSKANIA CERTYFIKATU 279,00 zł brutto.
Jest to opłata jednorazowa.

Czas uczestnictwa w programie jest bezterminowy o ile są spełnione warunki uczestnictwa opisane w regulaminie.

Podaj numer NIP
Podaj nr telefonu do kontaktu
Podaj swój adres e-mail

Model merytoryczny uzyskania certyfikatu